Machinebreuk

We kunnen de oorzaken van een machinebreuk in 4 categorieën onderverdelen:

  • de menselijke factoren, bijvoorbeeld onhandigheid, kwaadwilligheid, vandalisme,…
  • de externe oorzaken, bijvoorbeeld natuurlijke fenomenen (storm, vorst,…), het vallen, botsen,…
  • de interne oorzaken, bijvoorbeeld de incidenten eigen aan de werking van de machine (vastlopen, warmlopen, trillingen,…), de fouten die voortvloeien uit de keuze van materialen, uit montagefouten,…
  • elektrische fenomenen.

De bedrijfsleider kan zijn “machinepatrimonium” beschermen door:

  • enkel een brandverzekering te onderschrijven, al dan niet aangevuld met een dekking “bedrijfsschade” of
  • ook een machinebreukverzekering te onderschrijven al dan niet aangevuld met een dekking “Bedrijfsschade na machinebreuk”.

Deze twee contracten vullen elkaar perfect aan. Wenst de bedrijfsleider zich te beschermen tegen louter accidentele risico’s, dan is de verzekering Machinebreuk de geknipte oplossing, en dit voor een bescheiden bedrag dat fiscaal aftrekbaar is. Het nut van dit contract wordt groter naarmate:

  • machines kostelijk zijn en een belangrijk deel van de activa van de KMO uitmaken
  • machines de activiteiten van het bedrijf sterk bepalen
  • de herstellingen of de vervangingen lang duren, bijvoorbeeld in geval van nietstandaard machines, machines met complexe afstellingen of machines verdeeld door buitenlandse firma’s.