AG Insurance – AG Care Hospitalisatie

 • Een uitstekende hospitalisatieverzekering, zonder beperking qua bedrag of duurtijd
 • De waarborg Delta, unieke aanvullende dekkingen
 • Medi-Assistance, voor een hospitalisatie zonder bijkomende stress

Hoewel een hospitalisatieverzekering geen verplichte verzekering is, wordt ze toch sterk aangeraden. In vele gevallen is een verblijf in het ziekenhuis immers onvermijdelijk. Elk jaar krijgt één gezin op drie er mee te maken! In geval van een ziekenhuisopname betaalt de Sociale Zekerheid een deel van uw kosten, maar zeker niet het volledige bedrag. Dan komt een hospitalisatieverzekering goed van pas.

De troeven van AG Care Hospitalisatie

Geen beperking qua bedrag of duur

AG Care Hospitalisatie neemt – zonder beperking van bedrag of duur! – alle kosten ten laste die nog overblijven na de tussenkomst van het ziekenfonds:

 • alle medische kosten (na tussenkomst van het ziekenfonds);
 • de prestaties waarvoor het Ziekenfonds niet tussenkomt;
 • de prothesen en orthopedische apparaten;
 • de kosten voor dringend vervoer (ambulance, helikopter in België, …);
 • het verblijf van de ouder die het kind vergezelt, indien dit medisch noodzakelijk is;
 • de wiegendoodtest, de kosten voor het verblijf van een orgaandonor;
 • de palliatieve zorg in een ziekenhuis.

Zwangerschap en bevalling

 • In geval van zwangerschap en bevalling worden alle kosten vergoed, zonder beperking.
 • Indien u ervoor opteert om thuis te bevallen, ontvangt u een forfait van 619,73 EUR (index 100).

Periodes pre- en posthospitalisatie

AG Care Hospitalisatie garandeert u een volledige terugbetaling van de ambulante verzorging verbonden aan een ziekenhuisopname gedurende een periode van 1 maand vóór en 3 maanden na de hospitalisatie: medische en paramedische prestaties, geneesmiddelen, prothesen en orthopedische apparaten (krukken, hoorapparaten, brilglazen, contactlenzen, …).

Zware ziekten

De verzorging verbonden aan een zware ziekte kan hoog oplopen voor de patiënt. Daarom vergoedt AG Care Hospitalisatie de ambulante verzorging die rechtstreeks verband houdt met 30 zware  ziekten (kanker, leukemie, diabetes, brucellose, pokken, AIDS, ziekte van Pompe, ziekte van Crohn, malaria,  miltvuur,  ziekte van Creutzfeldt-Jakob, …). Bij deze ziekten is geen hospitalisatie vereist.

Dekking en bijstand in het buitenland

 • U bent over de hele wereld verzekerd zonder beperkingen.
 • U geniet het derdebetalerssysteem: de ziekenhuisfactuur wordt rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald.
 • Bovendien kan u een beroep doen op verschillende vormen van bijstand, waaronder uw repatriëring en die van uw verzekerde gezinsleden.

Talrijke voordelen inzake tarieven en waarborgen

 • AG Care Hospitalisatie biedt voordelige voorwaarden aan gezinnen met kinderen:
  • vermindering van de totale premie van het hele gezin in functie van het aantal kinderen;
  • pasgeborenen worden zonder medische formaliteiten of wachttijd opgenomen in het contract van de ouders.
 • Op jonge leeftijd een verzekering hospitalisatie afsluiten is voordelig: de leeftijd bij de onderschrijving bepaalt uw premie.
 • Zekerheid voor een correcte prijs:
  • Het tarief is gebaseerd op de facturatie van de “normale ziekenhuizen”. In deze “normale”ziekenhuizen, dit is de overgrote meerderheid van de ziekenhuizen, wordt alles volledig vergoed, ongeacht het type van kamer.
  • Een beperkt aantal ziekenhuizen passen een hoger tarief toe voor wie een eenpersoonskamer wenst. Vraag de lijst aan uw makelaar. Indien u in één van deze ziekenhuizen in een tweepersoonkamer verblijft, wordt u eveneens volledig vergoed. Wie opteert voor een eenpersoonskamer, zal een deel van de kosten zelf ten laste nemen. Verschillende formules maken het mogelijk dit persoonlijke aandeel af te kopen. Raadpleeg uw makelaar om de oplossing te vinden die het best past bij uw situatie. Door deze ziekenhuissegmentatie biedt AG Care Hospitalisatie een zo ruim mogelijke waarborg tegen een premie die voor iedereen betaalbaar is.
 • U blijft verzekerd zolang u dit wenst: het contract wordt afgesloten voor een onbepaalde duur en kan door ons niet worden opgezegd na een schadegeval. U kan natuurlijk wel elk jaar zelf uw contract opzeggen.
 • De dekking gaat onmiddellijk in.

Geen financiële zorgen

Stuur ons uw facturen door zodra u ze ontvangt. Dan vergoeden wij ze u nog vóór u het ziekenhuis moet betalen. De voorschotten worden onmiddellijk vergoed. En indien u opteert voor de waarborg Medi-Assistance, wordt uw factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald.

De facultatievewaarborg Delta, een nog ruimere dekking

 • De periodes pre- en posthospitalisatie worden verdubbeld, respectievelijk van 1 naar 2 en van 3 naar 6 maanden.
 • Alternatieve geneeskunde wordt vergoed aan 50 % in pre- en post-hospitalisatie, maar ook ingeval van een zware ziekte.
 • Vruchtbaarheidsbehandelingen (in-vitrofertilisatie en micro-injectie) zijn verzekerd indien beide echtgenoten minimum 24 maanden zijn aangesloten.
 • Palliatieve verzorging en huur van medisch materiaal zijn verzekerd.

Medi-Assistance, een facultatieve waarborg voor nog minder administratieve en financiële zorgen

Medi-Assistance biedt u een uitgebreide bijstand in België:

 • informatie over de waarborgen die gedekt zijn in uw contract en de bevestiging dat de kosten verbonden aan de ziekenhuisopname ten laste worden genomen;
 • de ziekenhuisfactuur wordt rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald volgens het derdebetalerssysteem;
 • huishoudelijke hulp zoals een kinder- en dierenoppas, postnatale zorg en vervoersfaciliteiten(vervoer naar het ziekenhuis, bezoek van de ouders en/of kinderen,…);
 • u kan het hele jaar door beroep doen op “on line” psychologische bijstand.

Care Line

Met de Care Line garanderen wij u een optimale service. Voor advies of informatie van algemene aard kan AG Care steeds bereiken op het nummer 02/664.10.35.

Als onafhankelijk specialist zijn wij het best geplaatst om u deskundig advies en een oplossing op uw maat te bieden.
Sommige andere aanbieders van hospitalisatieverzekeringen goochelen met termen als tussenkomst tot 3 x riziv barema of 300 % van riziv barema. Weet dat er voor bepaalde kosten geen tussenkomst is van het riziv, waardoor de vergoeding dan 3 x 0 = 0 is.

Wij kunnen u echter geruststellen, bij ons geniet u van de ruimste waarborgen.

Ook in geval van schade, kan u bij ons terecht.