De verzekering gewaarborgd inkomen

Wat?

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid en dit tot de pensioenleeftijd.

U kan zelf een verzekering gewaarborgd inkomen aangaan maar het kan ook dat uw werkgever een contract heeft voor zijn personeel, waar u deel van uitmaakt.

Voor wie?

Wie een gewaarborgd inkomen wil voor het geval hij (een deel van) zijn inkomen zou verliezen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Anders gezegd, deze verzekering geldt niet voor mensen die geen beroepsinkomen hebben, zoals een huisman of -vrouw of een rentenier.
Deze wordt het meest onderschreven door een zelfstandige, bedrijfsleider maar ook door de werkgever voor zijn arbeider of bediende. Bij ziekte valt de arbeider, bediende immers terug op 60 % van zijn inkomen.
Bij een arbeids(weg)ongeval valt de arbeider, bediende terug op 90 % van zijn inkomen maar dit jaarinkomen wordt beperkt tot een maximum 45.711,80 (1/1/2021).

Wat keert de verzekeraar uit?

U ontvangt een bedrag dat uw inkomen aanvult. Als u gedurende een jaar niet meer kan gaan werken bijvoorbeeld, is het het ziekenfonds dat u vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid een uitkering geeft. Deze uitkering ligt (vaak heel wat) lager dan uw eigen loon.

Op dat moment komt de verzekering gewaarborgd inkomen tussen door een bedrag uit te keren dat de uitkering van het ziekenfonds aanvult, desgewenst tot het niveau van het inkomen dat u gewend bent. Zo kunt u een levensstandaard behouden die meer overeenkomt met uw huidige inkomen.

Wanneer keert de verzekeraar uit?

Na een ongeval of  ziekte die ervoor zorgt dat u niet meer kan werken gedurende een lange periode (meestal meer dan 1 maand), of zelfs voor de rest van uw carrière, keert de verzekeraar een rente uit.

De verzekering gewaarborgd inkomen berekent de rente op basis van fysiologische en/of economische ongeschiktheid.

    • Een fysiologische ongeschiktheid baseert zich enkel en alleen op de lichamelijke ongeschiktheid.
  • Een economische ongeschiktheid houdt rekening met de impact op de uitoefening van uw werk. Als een pianist een vinger verliest, weegt dat zwaarder door dan wanneer een callcenter-medewerker een vinger verliest. Maar men moet wel rekening houden met de mogelijkheden tot professionele heroriëntering.

Als de ongeschiktheid zich onder een bepaalde grens bevindt, komt de verzekering niet tussen. Deze grens staat vermeld in het verzekeringscontract (meestal 25 %).

Sommige verzekeraars maken gebruik van een carenstijd. Dat is eigenlijk een vorm van franchise maar dan uitgedrukt in tijd. Het is de periode na een verzekerd ongeval of invaliditeit waarin de verzekeraar geen uitkering betaalt. Wanneer er bijvoorbeeld een carenstijd van 30 dagen voorzien is, komt de verzekeraar pas tussen vanaf de 31ste dag na het ongeval.

Wat beïnvloedt de premie?

Het bedrag dat u wil ontvangen bij fysiologische en/of economische ongeschiktheid, dus het bedrag dat nodig is om een uitkering aan te vullen tot uw normale inkomen, bepaalt mee hoe hoog uw premie zal zijn.

Bovendien hangt de premie ook af van andere factoren zoals de leeftijd van de verzekerde en van zijn beroep.

Zijn er uitsluitingen?

De risico’s die gedekt zijn door de verzekering gewaarborgd inkomen worden doorgaans opgesomd in het verzekeringscontract.

Naargelang het contract, is het mogelijk dat ongeschiktheid als gevolg van de uitoefening van bepaalde gevaarlijke sporten, uitgesloten is. Zo is het mogelijk dat ongeschiktheid na een motorongeval of bergbeklimming niet gedekt is in een standaard contract.

Het is vaak wel mogelijk om dergelijke ongeschiktheid te dekken door een bijpremie te betalen.

TIP

Daar het tarief afhankelijk is van de instapleeftijd, geniet u van een voordeliger premie indien u op jongere leeftijd deze verzekering onderschrijft.