Woonlening afbetaald? Bereid uw pensioen voor en benut het fiscaal voordeel via een levensverzekering !

Via het stelsel van het langetermijnsparen kan u genieten van een fiscaal voordeel tot wel 2.390 euro (voor inkomstenjaar 2020). Zo kan u het wegvallen van het fiscale voordeel dat u vroeger genoot omwille van de afbetaling van uw woning, grotendeels compenseren.

Voor wie niet (meer) van een fiscale woonbonus kan genieten, is dit dus een interessant product!

Langetermijnsparen kan u fiscaal in mindering brengen, in de veronderstelling dat u voldoet aan de voorwaarden om van deze belastingvermindering te kunnen genieten.

 • De premies dienen te zijn betaald in het jaar waarvoor u wenst te genieten van de fiscale voordelen;
 • De premies moeten worden betaald met het oog op het vestigen van een rente of kapitaal in geval van leven op een bepaald ogenblik of bij overlijden voor dat ogenblik;
 • Voor het langetermijnsparen dient het contract te worden afgesloten bij een verzekeringsonderneming gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte;
 • Het contract moet zijn afgesloten door uzelf vanaf ten vroegste 18 jaar en vóór u de leeftijd van 65 jaar heeft;
 • Indien het contract een bedrag bij leven voorziet dient het contract minstens 10 jaar te lopen;
 • Voor het langetermijnsparen is de einddatum van het contract ten vroegste de datum waarop u de leeftijd van 65 jaar bereikt;
 • In het contract dient als begunstigde(n) te worden aangeduid:
  • In geval u in leven bent op de eindvervaldatum : uzelf;
  • In geval u overlijdt: uw echtgenoot of de partner waarmee u wettelijk samenwoont, of uw bloedverwanten tot en met de tweede graad

De premies die u betaalt gedurende het jaar worden voor 30% in mindering gebracht van het door u verschuldigd bedrag aan personenbelasting. Bovenop dit percentage komen overigens nog de gemeenteopcentiemen, gemiddeld nog eens zo’n 7%.

Interessant om te weten is dat wie hiermee voor zijn 55ste verjaardag begint, een eindbelasting betaalt op het gespaarde bedrag op de leeftijd van 60 jaar en daarna fiscaal gunstig kan blijven verder sparen zonder dat deze bijkomende spaarinspanningen nog zullen worden belast.

Begint u echter na uw 55ste, dan zal uw contract pas na 10 jaar aan een eindbelasting worden onderworpen.

Dossier: Lening afbetaald? Benut dan het fiscale voordeel van een levensverzekering.

Meer weten over langetermijnsparen? Contacteer ons voor meer info!