Om te genieten van een goed pensioen

Als u zelf een aanvullend pensioen opbouwt, zorgt u ervoor dat u met een gerust hart op pensioen kan. De wettelijke pensioenen komen immers steeds meer onder druk te staan. Hoe komt dit?

De Belgische Staat voorziet voor elke Belg een wettelijk pensioen. Het geld voor het wettelijk pensioen dat de staat nu uitkeert, komt van de werknemers die nu actief zijn. Maar er zijn verhoudingsgewijs steeds meer gepensioneerden en steeds minder werkende mensen. Daardoor ontvangt de overheid enerzijds minder bijdragen van de werkende bevolking, en moet zij anderzijds steeds meer uitbetalen aan het gepensioneerde deel van de bevolking. U begrijpt dat dit systeem meer en meer onder druk zal komen te staan.

Momenteel heeft een loontrekkende een gemiddeld wettelijk pensioen van 1.281 euro per maand. Bij een zelfstandige is dit gemiddeld 751 euro en gemiddeld 2.511 euro voor een ambtenaar. Ter vergelijking: een rusthuis kost gemiddeld zo’n 1.690 euro per maand. Om te vermijden dat uw levensstandaard na uw pensionering zal dalen, kunt u echter zelf al iets doen. U kunt een eigen spaarpotje aanleggen om uw wettelijk pensioen aan te vullen en uw levensstandaard op peil te houden na uw pensionering. Bovendien kunt u als belastingplichtige genieten van een fiscaal voordeel wanneer u geld opzij zet bij uw verzekeraar. Zo betaalt u eigenlijk minder voor hetzelfde eindresultaat.

Enkele cijfers :

  • pensioensparen in 2021 : max. 990 euro /jaar (met 30% belastingsvoordeel)
  • pensioensparen in 2021 : max. 1.270 euro /jaar (met 25% belastingsvoordeel)

Vraag ons advies welke de beste keuze voor u persoonlijk is.

Het fiscaal aftrekbare bedrag voor langetermijnsparen is geplafonneerd tot een bepaald maximum. Dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd en hangt af van uw netto belastbaar beroepsinkomen.

Maximumbedrag langetermijnsparen

  • Voor inkomstenjaar 2021 bedraagt het maximale bedrag 2.350 EUR. Uw belastingvermindering kan dus tot 705 EUR oplopen.

Vraag ons meer info, indien gewenst berekenen wij op basis van uw laatste belastingaangifte/afrekening hoeveel u fiscaal lange termijnsparen kan inbrengen.