Wie en wat is verzekerd?

De motorrijtuigverzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid en is wettelijk verplicht. Ze vergoedt de schade die u of iemand anders door het gebruik van een motorrijtuig aan anderen kan toebrengen. Ook indien u een aanhangwagen bezit of in gebruik neemt, let u er best op dat ook die verzekerd is, zelfs als hij losgekoppeld is. Is de maximum toegelaten massa van de aanhangwagen meer dan 750 kg, contacteer ons dan. Deze aanhangwagen dient een afzonderlijke andere nummerplaat te hebben en moet in uw polis van het trekkend voertuig opgenomen worden.

U bent ook verzekerd voor ongevallen veroorzaakt op privéterreinen.

De BA Autoverzekering dekt de schade die iedere bestuurder van uw wagen kan veroorzaken aan anderen.

TIP 1

Indien de heftruck geen nummerplaat heeft, kan die verzekerd zijn in uw polis b.a. onderneming (uitbating). Contacteer ons om aan de hand van uw situatie, gebruik van heftruck al dan niet op de openbare weg uw verzekering in orde te brengen.


TIP 2

Heb aandacht voor de waarborg pechverhelping bij ongeval en pech zowel in België als in het buitenland,

U kan dit voor u als bedrijfsleider of voor uw vertegenwoordiger opnemen in uw voertuigverzekering, vraag ernaar!