Brand

De huurder blijft aansprakelijk voor schade die kan veroorzaakt worden door zijn gebruik van de gehuurde gebouwen. Elektriciteitsschade of glasbreuk ingevolge een verkeerd gebruik blijven ten laste van de huurder, en bijgevolg van diens brandpolis. Indien de huurder geen brandverzekering heeft zal de brandverzekering van de eigenaar tussenkomen en de vergoeding terugeisen van de aansprakelijke huurder. Een brandverzekering voor de huurder is dus noodzakelijk.De brandpolis van de eigenaar is uitgebreider dan deze van de huurder en draagt ook de kosten voor schadegevallen zoals stormschade, natuurrampen en dergelijke.De huurder/gebruiker verzekert de werkelijke waarde van de onroerende goederen, de eigenaar de nieuwbouwwaarde.De houder/eigenaar van de ‘algemene’ inboedel zoals machines, burelen, computers en dergelijke verzekert de nieuwwaarde of de vervangingswaarde.

 

Maar ook voorraden, bestellingen in uitvoering of afgewerkte goederen, verpakkingen vertegenwoordigen een waarde die bij beschadiging of vernietiging het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar kan brengen.

Standaard bevat een brandpolis meestal volgende waarborgen

 • Brand en aanverwante gevaren (vb. schroeischade of ontploffing),
 • Elektriciteit en haar uitwerking,
 • Aanrijding door motorrijtuigen, lucht- en ruimtevaartuigen,
 • Arbeidsconflicten en aanslagen,
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk,
 • Waterschade door het breken van leidingen of defecte hydraulische- of sprinklerinstallaties en schade door het wegvloeien van minerale oliën,
 • Natuurrampen zoals overstroming, aardbeving, grondverzakking en – verschuiving,
 • Glasbreuk,
 • Expertisekosten, het verzekerd kapitaal is beperkt, u kan dit best uitbreiden met een rechtsbijstand onderschreven bij een onafhankelijke gespecialiseerde maatschappij,
 • Reddingskosten, kosten om de schade te beperken en opruimingskosten behoren tot de standaardwaarborgen

In functie van de noden van uw bedrijf kunnen wellicht ook volgende mogelijkheden een plaats krijgen binnen de brandpolis:

 • Bedrijfsschade om u te beschermen tegen inkomstenverlies ingevolge een brandschade of enig ander gedekt schadegeval,
 • Ontdooïng van koopwaren,
 • BA gebouw en verhaal van derden en gebruikers
 • Diefstal, verlies, beschadiging en vandalisme ingevolge een (poging tot) diefstal

  De grens voor de eenvoudige risico’s werd gelegd op 743.680,57 € aan ABEX index 375 (1.447.698,18€ aan ABEX index 730 van 12/2013) . Dit bedrag werd opgetrokken tot 23.921.725,14 € (46.567.624,9€ aan ABEX index 730 van 12/2013) voor o.a. kantoorgebouwen, lokalen voor vrije beroepen, sportcentra, hospitalen..
  Boven deze kapitalen spreken we van “speciale risico’s“. Noteer dat bij speciale risico’s de waarborg natuurrampen niet automatisch in inbegrepen en dat de vrijstelling hoger kunnen zijn.

Bijkomende kunnen ook nog waarborgen als machinebreuk of alle risico elektronica afgesloten worden voor een volledige bescherming.